HausaTv

کلیک بفرمایید

شبکه رادیو و تلویزیونی Hausa

با شعار "پلی به قاره فرصتها" نخستین شبکه برونمرزی جمهوری اسلامی ایران ویژه آفریقا می باشد که در فروردین 1398 رسما افتتاح شد و در حال حاضر دارای چهار وبسایت قعال و بیش از 35 صفحه و کانال در شبکه های اجتماعی به سه زبان هوسایی، انگلیسی و فارسی است.

همچنین برنامه های کانال رادیویی و تلویزیونی به دو زبان هوسایی و انگلیسی یک بار پخش و در طول شبانه روز سه بار تکرار می شود.