​جایگاه کشورهای افریقایی از نظر ذخایر نفت جهان

2023-08-21 15:59:31


جمع ذخایر نفتی کشورهای افریقایی در آمارهای جهانی نشان می دهد که قاره افریقا دارای ثروت هنگفتی از نظر منابع نفتی می باشد .

البته با نگاهی گذرا به میزان سایر منابع و معادن افریقا ، وسعت مظلومیت مردم افریقا و حجم غارت اموال آنها توسط امریکا ، فرانسه ، انگلیس و سایر کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی را می توان درک کرد.

از سال گذشته ، فروپاشی دولت های وابسته به امریکا و اروپا در غرب افریقا شروع شده و آخرین مورد، کشور نیجر بوده که دولت نظامی جدیدش مورد حمایت اکثر مردم آن کشور قرار گرفته است و فریاد اعتراض مردم از غارت های فرانسه به وضوح به گوش می رسد.


وب اپ فارسی:


http://appery.ir/m/agreatcontinentوب اپ انگلیسی:


http://appery.ir/m/AfricaTVوب اپ هوسایی:


http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!