ناکامی فرانسه در بهرمندی از نشست مقامات نظامی اکوواس

2023-08-12 16:10:53
ناکامی فرانسه در بهرمندی از نشست مقامات نظامی اکوواس
نشست مقامات نظامی اکوواس، تا دوشنبه به تعویق افتاد. رسانه های فرانسوی علت این تعویق را مشکل فنی اعلام کرد ولی منابع آگاه اعلام کردند فشارهای ناشی از تشدید مخالفت های مردم و دولت های غرب افریقا با راه اندازی جنگ و خونریزی مانع از برگزاری این نشست شده است.
شواهد حاکی ازآن است که راهبرد خبرگزاری های فرانسوی و غربی با فشار به سران کشورهای افریقایی و با عملیات پرحجم و فریبنده رسانه ای ، به دنبال اقناع افکار عمومی در این خصوص هستند که مخالفت با فرماندهان نظامی نیجر، خواسته کشورهای غرب افریقاست .
هدف فرانسه آن است که تا حد امکان بدون در گیری نظامی و بافشار و ارعاب نیروهای تحت امر عمر عبدالرحمن ثانی حاکم نظامی فعلی ، دولت محمد بازوم را به قدرت برگرداند تا منافع فرانسه تضمین بشود. در غیر این صورت جنگ را توسط ارتش های افریقایی علیه دولت جدید نیجر راه بیاندازد سپس نیروهای نظامی فرانسه به بهانه حاکمیت قانون و تضمین امنیت منطقه و جلوگیری از خونریزی در حمایت از ارتش های افریقایی علیه دولت جدید نیجر وارد صحنه بشود.
اگر قویترین ارتش افریقا یعنی ارتش نیجریه حاضر به اقدام نظامی علیه نیجر نشود ، ارتش های دیگر نظیر توگو و ساحل عاج و سنگال و غنا توان لازم را برای مداخله نظامی ندارند. تا این لحظه فشار افکار عمومی در نیجریه و مخالفت مجلس سنا و علمای آن کشور، بولا احمد تینوبو رییس جمهور و ارتش نیجریه را دچار تردید کرده است.
دخالت مستقیم و انفرادی فرانسه در نیجر نیز برای ارتش فرانسه بسیار سخت خواهدشد. نیجر، کشوری پهناور و دارای مناطق بسیارصعب العبور است و هزینه نگهداری ارتش در نیجر برای فرانسه بسیار سنگین است.
در حال حاضر عملیات رسانه ای پرحجم و فریبنده ای توسط خبرگزاری های فرانسوی و حامیان غربی آنها در حال انجام است و متاسفانه بخشی از خبرگزاری های داخلی هم با ترجمه محض و بدون تحلیل ، به تحریفات و سم پاشی آنها کمک می کنند.
این در حالی است که مخالفت مردم و شخصیت های حقیقی و حقوقی و مجامع افریقایی با دخالت نظامی در نیجر در حال گسترش می باشد به نحوی که دیروز تظاهرات کم نظیری توسط مردم نیجر در حمایت از برکناری دولت قبلی و تهدیدهای فرانسه در نیامی پایتخت نیجر برگزار شد. از سوی دیگربنابرگزارش های دریافتی از داخل نیجر، تهدید های خارجی برای دخالت نظامی علیه آن کشور ، منجر به همگرایی بیشتر اقشارمختلف شده و بسیاری از مخالفان قبلی به دولت جدید پیوسته اند .

روزهای آینده وضعیت فرانسه در غرب افریقا را بیشتر مشخص خواهد کرد.

وب اپ فارسی:


http://appery.ir/m/agreatcontinentوب اپ انگلیسی:


http://appery.ir/m/AfricaTVوب اپ هوسایی:


http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!