​شیخ زکزاکی حمله احتمالی به جمهوری نیجر را محکوم کرد

2023-08-12 10:46:14
​شیخ زکزاکی حمله احتمالی به جمهوری نیجر را محکوم کرد

رهبرجنبش اسلامی نیجریه (IMN) ضمن رد قاطعانه طرح ادعایی اقدام نظامی علیه ارتش نیجر، بر روابط فرهنگی و تاریخی ریشه دار بین نیجریه و همسایه شمالی آن تاکید کرد.

شیخ زکزاکی با اشاره به تشابهات جنگ احتمالی نیجریه با نیجر با جنگ ایران و عراق، خاطرنشان کرد که چگونه قدرت‌های خارجی در طول تاریخ درگیری‌های بین برادران را طراحی کرده اند.

زکزاکی خطاب به پیروان خود و سایر مسلمان گفت: ما به مثابه برادران دوقلو و دارای ریشه ها و ارزش های یکسانی هستیم. غیرقابل تصور است که روزی با یکدیگر مبارزه کنیم. وحشتناک است که غربی های بی رحم می خواهند از کشورما برای حمله به برادران ما در نیجر استفاده کنند و موجب نسل کشی و برادرکشی بشوند.

رهبرجنبش اسلامی نیجریه با اشاره به روابط تاریخی بین دو کشور گفت: «روابط فرهنگی مشترک بین نیجر و نیجریه نزدیک‌تر از آن چیزی است که مردم تصور می‌کنند.

شیخ زکزاکی با توجه به نگرانی های مطرح شده توسط برخی از مردم نیجر که از حمله احتمالی نیجریه می ترسیدند، اطمینان داد که نیجریه ای ها دشمن مردم نیجر نیستندوب اپ فارسی:


http://appery.ir/m/agreatcontinentوب اپ انگلیسی:


http://appery.ir/m/AfricaTVوب اپ هوسایی:


http://appery.ir/m/HausaTV


Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!