توسعه کاربرد هوش مصنوعی توسط دانشمندان سنگالی

2023-07-18 10:59:48

بهرمندی از انواع فناوری ها توسط دانشمندان بومی سرزمین فرصت ها، تحولات عظیمی در آفریقای جدید ایجاد کرده است.


تغییرات آب و هوایی دشواری هایی برای کشاورزان آفریقایی ایجاد کرده و گروهی از دانشمندان سنگالی ابزار هوش مصنوعی جدیدی به نام 《مراقب کشاورزی آفریقا》 Africa Agriculture Watch را باعلامت اختصاری AAGWA برای کمک به کشاورزان توسعه داده اند تا برای غلبه بر موانع اقلیمی مورد استفاده قرار بگیرد‌


این ابزار با استفاده از تصاویر ماهواره ای برای سنجش پارامترهای بیوفیزیکی زمین و همچنین اندازه گیری شدت گرما و تأثیر آن بر محصولات ، سطح بارندگی و حاصلخیزی خاک استفاده می شود.


راسین لی، مدیر بخش داده ، در موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی پان‌آفریقایی آکادمیا ۲۰۶۳ می‌گوید: هر گونه مشکلی که در رشد محصولات مشاهده شود در مدل ها منعکس می شود و تأثیر آن را در تولید نشان می دهد.


وب اپ فارسی:


http://appery.ir/m/agreatcontinentوب اپ انگلیسی:


http://appery.ir/m/AfricaTVوب اپ هوسایی:


http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!