​بازگشت هشدار و تهدید فرانسه به سرود ملی الجزایر

2023-06-15 14:27:22

رییس جمهور الجزایر دستور داد تا بخش های حذف شده از سرود ملی آن کشور که ضد فرانسه است بازگردانده شود و در متن سرود ملی الجزایرخوانده شود.


پیش از این شبکه هوساتی وی گزارش هایی مبنی بر تشدید تنفر دولت ها و ملت های آفریقا از فرانسه و شتاب گرفتن اضمحلال جایگاه فرانسه در افریقا منتشر کرده بود .

در ماه های گذشته نیز نیروهای نظامی فرانسه از دو کشور مالی و بورکینافاسو اخراج شده اند .


قسمت حذف شده از سرودهای الجزایر به این شرح است.

ای فرانسه زمان سرزنش به پایان رسیده است و ما آن را مانند کتابی که خوانده شده ، بسته‌ایم ای فرانسه امروز روز تصفیه حساب است پس آماده شو و جواب خود را بگیر در انقلاب ما مرحله پاسخگویی به ظلم فرا‌رسیده ‌است عزم خود را مصمم کرده‌ایم که الجزایر زنده بماند.


سرود ملی و هشدار و تهدید فرانسه توسط مردم الجزایر را با هم گوش کنیم .


وب اپ فارسی:

http://appery.ir/m/agreatcontinent

وب اپ انگلیسی:

http://appery.ir/m/AfricaTV

وب اپ هوسایی:

http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!