​پخش شبکه فرانسه ۲۴ به خاطر مصاحبه با سرکرده القاعده در بورکینافاسو قطع شد.

2023-03-28 14:38:59
​پخش شبکه فرانسه ۲۴ به خاطر مصاحبه با سرکرده القاعده در بورکینافاسو قطع شد.

دولت نظامی بورکینافاسو روز دوشنبه پخش شبکه فرانس 24 در این کشور را پس از پخش مصاحبه با رئیس شاخه شمال آفریقای القاعده به حالت تعلیق درآورد.

از زمانی که ارتش بورکینافاسو در اکتبر گذشته قدرت را در دست گرفت روابط این کشور با فرانسه تیره شده است.

فرانسه که زمانی قدرت استعماری در این کشور آفریقایی بود به خاطر آنچه مقابله با القاعده می‌نامید، در بورکینافاسو حضور نظامی داشت ولی مردم و مسئولان آن کشور افریقایی معتقدند که ماموریت اصلی نیروهای فرانسوی ، حمایت از تروریست ها و ایجاد ناامنی با هدف ادامه حضورشان در بورکینافاسو بوده است .

در ژانویه، بورکینافاسو به فرانسه یک ماه فرصت داد تا نیروهایش را خارج کند.


وب اپ فارسی:

http://appery.ir/m/agreatcontinent

وب اپ انگلیسی:

http://appery.ir/m/AfricaTV

وب اپ هوسایی:

http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!