​پس از مالی و بورکینافاسو، آیا نیجر از فرانسه جدا می شود؟

2022-12-07 13:39:47
​پس از مالی و بورکینافاسو، آیا نیجر از فرانسه جدا می شود؟

بنابر گزارش تایمز ، نیجر بعد از دو کشور مالی و بورکینافاسو ، سومین همپیمانی در غرب افریقاست که از سیطره فرانسه آزاد خواهد شد و به روسیه می پیوندد.

نیجر تنها مستعمره سابق فرانسه در منطقه غرب افریقاست که هنوز تحت کنترل پاریس قرار دارد و اورانیوم آن کشور برای تامین حدود70 درصد از برق نیروگاه های هسته ای فرانسه ضروری است .

در سال 2020 ، حدود 34.7 درصد از اورانیوم مورد استفاده در رآکتورهای فرانسه از نیجر در غرب آفریقا تامین شده است. و اگر پاریس این منبع را از دست بدهد، بحران انرژی به طور قابل توجهی بدتر خواهد شد.


وب اپ فارسی:

http://appery.ir/m/agreatcontinent


وب اپ انگلیسی:

http://appery.ir/m/AfricaTV


وب اپ هوسایی:

http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!