تاکید رئیس جمهور تونس بر ضرورت تحقق اهداف اسلام

2022-06-22 17:14:00

قیس سعید رئیس جمهور تونس که برای بدرقه حجاج تونسی به فرودگاه بین المللی تونس رفته بود در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به حذف اسلام به عنوان دین رسمی در قانون اساسی از وی پرسید آیا معنی این بدرقه این است که دینِ دولتِ تونس ، اسلام است؟ گفت: حکومت یک شخصیت حقوقی است نه یک شخصیت حقیقی.

حکومت، مثل یک شرکت یا موسسه است. شرکت باید کارش را درست انجام بدهد و در مسیرتحقق منافع مردم حرکت کند. خداوند درقرآن‌کریم فرموده است:

«شما نیکوترین امتی هستید که پدیدار گشته‌‌اید» و نگفته است:«شما بهترین حکومتی هستید که ....».


دین، مربوط به خیر و صلاح و باور انسانهاستنه حکومتها و این انسانها هستند که وارد بهشت و جهنم می‌شوند نه حکومت ها. ما به عنوان حکومت ، دنبال تحققِ خواست مردم هستیم و اسلام هم جزو دین و‌ معتقدات همین مردم است پس تحقق خواست و رفاه مردم، تحقق اهداف اسلام نیز هست .


وب اپ فارسی:

http://appery.ir/m/agreatcontinent


وب اپ انگلیسی:

http://appery.ir/m/AfricaTV


وب اپ هوسایی:

http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!