برکناری 57 قاضی توسط رئیس جمهور تونس

2022-06-02 11:14:02
 برکناری 57 قاضی توسط رئیس جمهور تونس

رئیس‌جمهوری تونس ، ۵۷ قاضی را به اتهام فساد، تبانی و لاپوشانی پرونده های تروریسم برکنار کرد.


جراید رسمی تونس تصمیم رييس جمهور را که حاوی برکناری ۵۷ قاضی از پست هایشان است، منتشر کردند.


قيس سعید پیش از آن، این قضات را به تغییر مسیر پرونده ها، اختلال در تحقیقات مرتبط با پرونده های تروریسم و همچنین ارتکاب فساد مالی و اخلاقی متهم کرده بود.


وب اپ فارسی:

http://appery.ir/m/agreatcontinent


وب اپ انگلیسی:

http://appery.ir/m/AfricaTV


وب اپ هوسایی:

http://appery.ir/m/HausaTV

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!