رهبر کودتاچیان گینه رییس جمهور این کشور شد

2021-10-02 08:08:49
رهبر کودتاچیان گینه رییس جمهور این کشور شد

سرهنگ مامادی دومبویا ۴۱ ساله از نيروهاي لژيونر آموزش ديده در خارج از گينه است كه رابطه خوبي با امريكايي ها دارد .

وي روز جمعه در کوناكري در پایتخت گینه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

رهبر کودتاچیان گینه سپس در سخنرانی متعهد شد که نه او و نه هیچ یک از اعضای کمیته ملی آشتی و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نامزد نخواهند شد.

اواسط شهریور نیروهای نظامی گینه علیه دولت "آلفا کنده" رییس جمهوری این کشور که با پیروزی در سه دوره متوالی بیش از یک دهه قدرت را به دست داشت کودتا کردند.

کودتا در گینه کوناکری که منجر به برکناری رئیس جمهوری این کشور توسط نظامیان شد، تعلیق عضویت این کشور از اتحادیه آفریقا را به دنبال داشت

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!