ماجرای «کودتای ساختگی» سودان و اشتباهات راهبردی ژنرال‌ها

2021-09-25 13:00:36
 ماجرای «کودتای ساختگی» سودان و اشتباهات راهبردی ژنرال‌ها

سردبیر روزنامه «رأی الیوم» با ذکر شواهد غیرقابل انکار که مؤید ساختگی‌بودن کودتای اخیر در سودان است، به بررسی سه اشتباه راهبردی ژنرال‌های سودانی که موجب قرار گرفتن این کشور در آستانه فروپاشی شده، پرداخت.

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!