محكوميت بازیگر فیلم «هتل رواندا» به حبس به اتهام اقدام های تروریستی

2021-09-21 08:11:06
محكوميت بازیگر فیلم «هتل رواندا» به حبس  به اتهام اقدام های تروریستی

این بازیگر مقیم آمریکا و تبعه بلژیک با ۹ مورد اتهام از جمله تشکیل یک گروه مسلح غیرقانونی، عضویت در یک گروه تروریستی، حمایت مالی از یک گروه تروریستی، قتل و آدم ربایی روبه رو است.

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!