پیام تبریک کریستوف لوتوندولا آپالا پن آپالا معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو خطاب به دکتر امیر حسین عبداللهیان

2021-09-16 08:50:08
پیام تبریک کریستوف لوتوندولا آپالا پن آپالا معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو خطاب به دکتر امیر حسین عبداللهیان

معاون وزیر امور خارجه جمهوری کنگو در این پیام تمایل خود برای تقویت بیشتر روابط دوستانه و همکاری با کشورمان را ابراز داشته و برای دکتر امیر عبداللهیان در انجام وظایف خود در پست وزارت امور خارجه آرزوی موفقیت کرده است.

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!