ساخت موتورسیکلت خورشیدی بوسیله تخت های چوبی توسط دانش آموز غنایی

2021-08-29 09:19:19

دانش آموز اهل کشورغنا، که به وسیله تخته های چوبی و پنل خورشیدی موتورسیکلتی ساخت که با انرژی خورشیدی کار میکند

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!