​️رئیسی: روابط با کشورهای آفریقایی از اولویت‌های ایران دردوره پیش رو است

2021-08-05 07:28:22
​️رئیسی: روابط با کشورهای آفریقایی از اولویت‌های ایران دردوره پیش رو است


ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در دیدار با رئیس مجلس نیجر با بیان اینکه باورهای مشترک ملت‌های ایران و نیجر قلب‌های ما را به هم نزدیک می‌کند، تاکید کرد: گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و از جمله نیجر از اولویت‌های ایران در دوره پیش رو خواهد بود.

@Newafrican

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!