نگاهی به روابط کشورهای آفریقایی « قاره فرصت های قرن » با رژیم غاصب اسرائیل

2021-07-27 10:31:04
نگاهی به روابط کشورهای آفریقایی « قاره فرصت های قرن »  با رژیم غاصب اسرائیلکشورهای آبی ، دارای روابط دیپلماتیک رسمی و فعال با اسرائیل هستند.


کشورهای سبز = روابط دیپلماتیک و علنی خودشان را با اسرائیل تعلیق کرده اند ولی اسراییل تلاش زیادی برای ادامه حضورش در این کشورها دارد


کشورهای زرد رابطه‌ای به صورت رسمی و اشکار ندارند


کشورهایی دارای خط‌کشی بنفش هم جزء شرکای تجاری اسرائیل هستند .


البته میزان حضور اسراییل در کشورها شدت و ضعف دارد و رنگ ها به صورت تقریبی است

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!