خودداری فرانسه از تحویل نقشه انفجارهای اتمی در صحرای الجزائر

2021-07-06 17:32:53
خودداری فرانسه از تحویل نقشه انفجارهای اتمی در صحرای الجزائر

وزیر مجاهدین الجزائر: فرانسه از تحویل نقشه‌ای که مکان‌ دقیق آزمایش‌ها و دفن زباله‌های هسته‌ای و شیمیایی را نشان دهد، امتناع می‌ورزد. فرانسه اقدامی برای پاکسازی مناطق آلوده یا پرداخت غرامت به خسارت‌دیدگان انجام نداده است.انفجارهای هسته‌ای بیانگر ارتکاب جنایت‌هایی است که همچنان تشعشعات آن بر انسان‌ها و محیط زیست تأثیر می‌گذارد.

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!