شرایط نامزدهای ریاست جمهوری جهت شرکت در انتخابات

2021-06-18 16:31:44
 شرایط نامزدهای ریاست جمهوری جهت شرکت در انتخابات

به عنوان رئیس قوه مجریه ایران ، رئیس جمهور ملت بالاترین مقام پس از رهبر انقلاب اسلامی است.

طبق ماده 113 قانون اساسی ایران ، رئیس جمهور به عنوان رئیس اجرایی کشور عمل می کند و مسئول اجرای قانون این کشور است ، مگر در مواردی که مستقیماً مربوط به دفتر رهبری است.رئیس جمهور وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی میکند و در صورت تایید مجلس وزیران منصوب خواهند شد.رئیس اجرایی این اختیار را دارد که پس از تأیید تصویب پارلمان ، با دولت های دیگر و همچنین موارد مربوط به سازمان های بین المللی قرارداد امضا کند و همچنین سفیران در سایر کشورها نیز به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تأیید رئیس جمهور منصوب می شوند ، وی همچنین اعتبارنامه های ارائه شده توسط سفیران کشورهای خارجی را دریافت می کند.رئیس جمهور همچنین موظف است برنامه ریزی ملی ، بودجه و امور استخدام دولتی را اداره کند.علاوه بر این ، وی رئیس شورای عالی امنیت ملی است که از منافع ملی ، انقلاب اسلامی و حاکمیت و تمامیت ارضی کشور حمایت و پشتیبانی می کند.در همین حال ، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران فعالیت می کند.

شرایط کاندیاتوری برای ریاست جمهوری در ایران : همانطور که در قانون اساسی مقرر شده است، رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله با رأی مستقیم انتخاب می شود و فقط دو دوره متوالی مجاز کاندید شود، اگرچه می تواند برای سومین دوره غیر متوالی نامزد شود. برای کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ، یک نامزد باید شش مدرک اصلی مشخص شده در قانون اساسی را داشته باشد ، یعنی ملیت ایرانی و ایرانی تبار بودن ، داشتن "ظرفیت اداری و تدبیر" علاوه بر سابقه خوب گذشته و ویژگی های قابل اعتماد بودن و تقوا، اعتقاد راسخ به اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسلام ، همچنین دین ریاست جمهور باید دین رسمی کشور باشد. برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تأیید شورای قانون اساسی - هیأتی متشکل از شش متکلم و شش کارشناس حقوقی – مورد نیاز است. روسای جمهور با اکثریت مطلق آرا انتخاب می شوند. اگر هیچ نامزدی نتواند آستانه را در دور اول تأمین کند ، دور دوم بین دو نامزدی که بیشترین آرا را در دور اول کسب کردند ، برگزار می شود.

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!