کاشت حدود 5 میلیون درخت برای مقابله با جنگل زدایی در غنا

2021-06-13 21:12:41

کارگران کمیسیون جنگل های غنا نهال های درختان را به عنوان "روز سبز غنا" توزیع می کنند ، قرار است حدود پنج میلیون درخت در سراسر کشور کاشته شود. در همین راستا رئیس جمهور نانا آکوفو-آدو گفت که احتیاج مبرم برای بازگرداندن منابع جنگلی غنا به حالت اولیه وجود دارد

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!