مبارزه با تغییرات آب و هوایی با استفاده از سنگ و سیم در اتیوپی

2021-06-12 21:15:06

سیلاب شدید در اتیوپی باعث فرسایش خاک می شود و کشاورزان را با غذای کمتری برای فروش و تغذیه خانواده هایشان روبرو می کند، اتیوپیایی ها با سنگ و سیم با این تغییرات آب و هوایی مقابله می کنند

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!