درخواست رییس جمهور غنا از کشورهای غربی برای بازگرداندن آثار هنری به سرقت رفته از آفریقا

2021-06-07 12:00:08

رییس جمهور غنا، نانا آکوفو آدو، در میان اعضاء پارلمان پان آفریقا گفت اروپا باید به سرقت غیرقانونی آثار هنری آفریقا پایان دهد و آثار به سرقت رفته را بازگرداند

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!