درگیری در مجلس اتحادیه آفریقا

2021-06-01 18:03:53

اختلاف نظر نمایندگان اتحادیه آفریقا بر سر رئیس مجلس این اتحادیه به درگیری و زورآزمایی بر سر به دست آوردن صندوق رای منجر شد.

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!