خارج کردن تومور از گردن پسر چهارساله در بیمارستانی در کنیا

2021-05-16 20:32:21

جراحان حاذق کنیایی در یک جراحی 5 ساعته توانستند توموری 16 سانتی متری را از گردن کودکی 4 ساله خارج نمایند

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!