طرح احداث گورستان و بازیافت هواپیماهای فرسوده در مراکش

2021-05-08 21:40:24

به نقل از یک روزنامه محلی به نام روزنامه شمال آفریقا، مراکش قصد دارد یک گورستان هواپیما در نزدیکی فرودگاه انگاد تأسیس نماید این فضای 54 هکتاری جهت بازیافت،جداسازی و انبار هواپیماهای از کارافتاده استفاده می شود

Comments(0)
Success!
Error! Error occured!