ارادت مردم افریقا به رهبران جمهوری اسلامی ایران

2021-04-07 10:05:20

عمر عبدالله هیسا اهل كشور کنیا اسم چهار پسرش را از اسامی رهبران جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده و به این کار افتخار می کند.

علاقه ی مردم افریقا به ایران ، عامل مهمی برای توسعه روابط بین کشورمان با قاره ثروتمند افریقا محسوب می شود .

ایستادگی و سرافرازی ایران در برابر قدرت های استکباری که سوابق بسیار بدی در تاریخ و افکار مردم افریقا دارند، موجب شده تا بسياري از مردم افریقا ، کشورمان را به عنوان قهرمان مقاومت در برابر استعمار نگاه می کنند.

افریقا از ثروتمندترین قاره های جهان به شمار می رود .

قاره ای که بر خلاف تبلیغات مسموم رسانه های غربی ، به «قاره فرصت ها» ملقب شده است .

بسیاری از مردم و برخی از دولت های افریقا ، توجهی به خواسته های امریکا بخصوص در مورد تحریم ایران ندارند ولی همچنان روابط ایران و افریقا فاصله ی زیادی تا ظرفیت های موجود دارد.

قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه اي از نزديك شدن ايران به حياط خلوتي كه براي خودشان در افريقا درست كرده اند ، به شدت نگران هسستند .

سياه نمايي و انتشار مستمر اخبار و تحليل هاي غلط درباره افريقا توسط رسانه هاي وابسته به غرب و ترجمه و تزريق آنها به افكارعمومي از طريق بعضي از رسانه ها وشبكه هاي اجتماعي. در ايران و رسوب تدريجي اطلاعات غلط و تحريف شده ، از مهمترين موانع رشد و توسعه روابط ايران و افريقا محسوب مي شود .

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!