کشتی سنتی در سنگال

2021-04-04 13:01:38

مسابقات کشتی سنتی در سنگال پس از یک سال ممنوعیت به دلیل شیوع ویروس کرونا بار دیگر از سر گرفته شد.

کشتی در سنگال قدمتی چند صد ساله دارد و طرفداران متعصبی را نیز به سمت خود جذب کرده است

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!