مهار قابل قبول کرونا در افریقا با یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت

2021-03-18 09:40:26

اوضاع كنترل شيوع كرونا در قاره پهناور و پر جمعيت افريقا ، خيلي بهتر از امريكا و اروپاى مدعي بهداشت است .

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!