بزرگترین پارک خورشیدی افریقا در جنوب مصر

2021-03-09 13:07:06


پارک خورشیدی «بن‌بان» در جنوب مصر

قدرتمندترین نیروگاه خورشیدی جهان در آفریقا ساخته شد. پارک خورشیدی بزرگ بنبان در مصر با ظرفیت بیش از ۱.۵ گیگاوات راه اندازی شد. این بزرگترین نیروگاه خورشیدی در جهان است كه با مساحت ۳۷ کیلومتر مربع و ۶ میلیون پنل خورشیدی می تواند به حدود یک میلیون ساختمان مسکونی برق رسانی کند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قدرت اين نيروگاه در آینده به ۱.۸ گیگاوات افزایش خواهد یافت و انتشار گاز CO2 مصر به میزان ۱.۹ میلیون تن کاهش می یابد.

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!