بهترین روش های سرمایه گذاری در کشور گینه چیست؟

2021-03-04 17:27:21

جمهوری گینه كشوری است در شمال غربی آفریقا وسواحل اقیانوس اطلس كه پایتخت آن شهر كوناكری است. جمعیت این كشور 12 میلیون نفر است . زبان رسمی این كشور فرانسوی است.

فرصتهای سرمایه گذاری در کشور گینه عبارتند از:

1-کشاورزی

2-انرژی

3-معدن

4-زیرساختها

5-فن آوری اطلاعات

60 درصد جمعیت گینه در بخش كشاورزی مشغول به كار اند .محصولات كشاورزی این كشور عبارت است از ذرت، مانیوك، بادام ،برنج، فونیو ، كولا و مركبات . این محصولات كشاورزی و همچنین محصولاتی مانند میوه های خاص مناطق گرمسیری و قهوه در مجموع 24 درصد از تولید ناخالص ملی گینه را تامین می كنند.

گینه یكی از كشورهایی است كه برای برنامه كشت فراسرزمینی بسیار مناسب است. در برخی مناطق این كشور سالانه به میزان 5 متر بارندگی ثبت شده و این كشور سرچشمه صدها رودخانه است،. گینه با اینكه حدود 6.2 میلیون هكتار اراضی قابل كشت دارد، تنها از حدود 2.5میلیون هكتار زمین بهره برداری می كند

Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!